PENDIDIKAN SENI VISUAL

Latihan Masa Cuti [14-22 Mac 2009]

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

Teknik-teknik Khas Catan

Huraian Sukatan Pelajaran

Pendahuluan

HSP KBSM PSV

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4 & 5

 

Skill Asas Krayon

 

Lukisan

 

Modul Cemerlang 2008

(Latihan Masa cuti)

 

Modul Gemilang 2009

Tingkatan 3

Tingkatan 4